Info

Konkurrenten

Konkurrensverkets podcast är podden för dig som vill veta mer om konkurrens och offentlig upphandling. Här diskuterar vi kartelljakter, hur du upphandlar effektivt, EU-regler och mycket mer.
RSS Feed
Konkurrenten
2017
June
May
March
January


2016
December
July
June
May
April
March
February


2015
December


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: Page 1
Jun 27, 2017

Mutor och korruption förekommer i Sverige, men i hur stor utsträckning? Ökar korruptionen? Det finns kopplingar mellan korruption och offentlig upphandling, vilket återkommande syns i de tips som kommer in till Konkurrensverket. Vad kan upphandlare göra för att undvika att det uppstår problem med korruption och jäv i upphandlingar? I det senaste avsnittet av podcasten Konkurrenten gästar Alf Johansson, chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption, Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen och Magnus Johansson, biträdande enhetschef på Konkurrensverket.

May 31, 2017

Avfallsmarknaden växer, och en ökad konkurrens på området kan vara ett steg mot cirkulär ekonomi. Kommunerna har en stark roll på avfallsmarknaden. Hur kan den användas för att stärka konkurrensen? Och hur kommer det sig att intresset för att handla med avfall ökar internationellt, så pass mycket att man kan säga att det har blivit huggsexa om avfallet? I det här avsnittet av Konkurrenten pratar vi avfall och cirkulär ekonomi. Gäster är Johan Adamsson, sakkunnig avdelningen för analys och Johan Hedelin, avdelningschef avdelningen för analys.

May 2, 2017

Tack vare gemensamma upphandlingsregler kan varor köpas och säljas fritt på marknaden inom hela EU. Svenska företag har möjlighet att erbjuda sina varor och tjänster inom hela unionen. Men hur hamnade vi här? Och hur gick förhandlingarna till när de gemensamma reglerna för offentlig upphandling togs fram? I det här avsnittet av Konkurrenten pratar vi internationellt samarbete inom upphandlingsområdet. Gäster är Ewa Wennberg, avdelningschef avdelningen för upphandlingstillsyn och Suzanne Malmberg, sakkunnig avdelningen för kommunikation och internationella frågor.

Mar 15, 2017

Delningsekonomin är fortfarande liten men har stor potential. Vad utmärker delningsekonomin, vad krävs för att den ska växa och hur ser konkurrensen ut på den nya digitala marknaden? När det gäller e-handel ser Konkurrensverket att ett viktigt inslag är pristransparensen. Vad betyder det för köparna? Vad betyder det för säljarna? Det är frågor vi tar upp i podden.

Jan 11, 2017

När företagsförvärv, kartellbildningar och marknadsmissbruk blir gränsöverskridande och globala måste Konkurrensmyndigheter runt om i världen samarbeta kring synsätt och metoder för att möta utvecklingen. Denna gång handlar Konkurrenten om vårt internationella samarbete, hur det ser ut och vad vi gör.

Dec 14, 2016

Upphandlingstillsyn är en av Konkurrensverkets uppgifter. Här beskriver vi hur vi väljer ärenden och hur det praktiska tillsynsarbetet går till. Vi berättar också vad den myndighet som blir granskad bör tänka på.

Jul 21, 2016

I vårt tredje avsnitt om konkurrensens historia berättar vi om de ostindiska kompanierna. Från 1500-talet expanderar den internationella handeln. Europeiska stater bildar handelskompanier som får monopolrättigheter och hamnar i brutal konkurrens med varandra. Av dessa kompanier blir det Brittiska Ostindiska Kompaniet allra störst.

Vi berättar om vad som kan hända när privata företag med hjälp av staten får både monopol och möjlighet att använda våld för att bli av med konkurrenter.

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll till Konkurrenten? Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se!

Jul 13, 2016

Ibland kan kommun, stat eller landsting bedriva verksamheter som konkurrerar med privata företag. Men vad händer egentligen när det offentliga och det privata hamnar i konkurrens med varandra? I det här avsnittet av Konkurrenten pratar vi om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS). 

 

Tidsangivelser

1:15 – Hur påverkas jag som konsument?

3:15 – Skillnaderna i förutsättningar mellan kommuner och privata företag

4:25 – Var går gränsen för vad en kommun får göra?

6:20 – Stat och landsting

10:00 – Exempel: gym och spa i Strömstad kommuns badhus

12:45 – Exempel: Borås kommuns servicekontor

16:20 – Exempel: Räddningstjänsten Dala Mitt

16:45 – Konkurrensverkets KOS-rapport

22:35 – Kan man tipsa anonymt?

27:00 – KOS i framtiden

30:15 – Vad ska jag tänka på om jag vill tipsa om KOS?

Jul 12, 2016

Vi tittar på statliga myndigheters upphandlingar och hur både Konkurrensverket och media granskar dessa. Vi diskuterar Sjöfartsverkets upphandling av räddningshelikoptrar, fördjupar oss i vår kritik av den och ser till vad man kan lära sig från det.

 

Tidsangivelser

2:00 – Journalisters granskning av upphandlingsfrågor

3:30 – Hur får Konkurrensverket in tips om överträdelser?

7:40 – Varför går det fel i många stora aktörers upphandlingar?

9:45 – Sjöfartsverkets upphandling av räddningshelikoptrar

15:55 – Sjöfartsverkets krav på specifika mått på helikoptrarna

17:05 – Varför sätter inte Konkurrensverket in sanktioner mot Sjöfartsverket?

17:50 – Vilka kontakter kan man ha med potentiella leverantörer?

22:00 – Konkurrensverkets projekt med statliga myndigheter

Jun 30, 2016

Företag som har en dominerande ställning får inte missbruka den makt de har för att trycka undan sina konkurrenter. I det här avsnittet berättar vi om regelverket kring missbruk och vad det innebär att ha en dominerande ställning . Vi berättar även hur marknaden kan påverkas av missbruk och tar upp några aktuella fall.

 

Tidsangivelser

2:15 – Vanliga sätt att missbruka en dominerande ställning.

5:15 – Hur vet man att man har en dominerande ställning?

8:20 – Aktuella fall: Nasdaq och Swedish match

14:25 – Kan jag som konsument göra något?

18:20 – Varför tar Konkurrensverkets utredningar så lång tid?

22:30 – EU-kommissionen och exemplet Google.

May 11, 2016

Vi tittar tillbaka på konkurrensens historia än en gång. Den här gången ger vi en överblick över skråväsendet – ett system som dominerade samhället i Europa i flera sekler. Hur går det egentligen med marknaden och ekonomin när yrkesutövare enligt lag inte får konkurrera med varandra?

 

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll till Konkurrenten? Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se!

Källförteckning

Brate, Erik. 1918. Östergötlands runinskrifter.
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/digitala-sveriges-runinskrifter/digitala-sveriges-runinskrifter-publicerat/ostergotlands-runinskrifter/ (hämtad 2016-04-05)

Edgren, Lars. Skråväsen. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skråväsen (hämtad 2016-04-05)

Historiska museet. Upptäck historien. Historiska museets kunskapsbank. http://historiska.se/upptack-historien/ (hämtad 2016-04-05)

Jovinelly, Joann., Netelkos, Jason. 2007. The crafts and culture of a medieval guild. New York: The Rosen Publishing Group.

Magnusson, Lars. 1997. Sveriges Ekonomiska historia. Lund: Studentlitteratur.

Nagata, Mary Louise. 2006. Guilds in Pre-modern Japan. I: Blok, Aad (red). International Review of Social History, vol. 53. Sid: 121–142.

Apr 26, 2016

Det elfte avsnittet av Konkurrenten handlar om de tips och frågor som kommer in till Konkurrensverket. Juristerna Elin Rosén och Martin Bäckström jobbar på tipsfunktionen. De berättar om hur de arbetar och hur du själv kan vända dig till oss med frågor eller tips om konkurrens- och upphandlingsproblem. De reder även ut några vanliga missuppfattningar på dessa områden. 

 

Tidsangivelser

2:25 – Hur hanterar Konkurrensverket inkomna tips?

3:25 – De vanligaste tipsen och klagomålen på upphandlingsområdet

4:35 – Hur Konkurrensverket kan svara på frågor och tips

5:45 – När upphandlings- och konkurrensfrågor hör nära ihop

7:00 – Tipsa Konkurrensverket anonymt

10:50 – Frågor om direktupphandling

11:45 – Hur Konkurrensverket prioriterar

12:35 – Frågor som är bättre lämpade för andra myndigheter

14:50 – Att lämna karteller och slippa böter

16:40 – Hur tipsar jag?

18:40 – Konkurrensverket frågeforum

22:00 – Vanliga missuppfattningar

Apr 12, 2016

I det tionde avsnittet av Konkurrenten tar vi upp ämnet direktupphandling. Vad är egentligen direktupphandling och när får man direktupphandla? Det och mycket mer får du svar på. Gäster denna gång är Ann Fryksdahl och Malin de Jounge, enhetschefer för Konkurrensverkets upphandlingstillsyn.

Tidsangivelser

3:45 – Upphandlingsskadeavgift och maxbelopp på böterna.

4:20 – Vanligaste anledningarna till felaktiga direktupphandlingar.

6:30 – Hur kommuner och andra upphandlande myndigheter organiserar sig.

8:50 – Händer det att folk gör fel medvetet när de upphandlar?

11:15 – Är maxbeloppet på böterna för lågt?

13:00 – Direktupphandlingsgränsen och dokumentation vid direktupphandling.

14:40 – Behöver man konkurrensutsätta vid direktupphandling?

16:10 – Vad är synnerlig brådska? När kan man direktupphandla på grund av synnerlig brådska?

21:10 – Hur kan jag få hjälp av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten?

21:50 – Kan man ställa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar?

22:25 – Är den nuvarande direktupphandlingsgränsen rimlig?

25:10 – Allmänna råd till beslutsfattare, politiker och inköpare.

Mar 7, 2016

Konkurrenten intervjuar Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Ann-Christin Nykvist. Vi pratar bland annat om migration, samarbetet med Konkurrensverket och hur man kan arbeta med innovation och hållbarhet vid offentlig upphandling.

 

Tidsangivelser

1:25 – Fungerar den offentliga upphandlingen bra idag?

2:50 – Direktupphandling och digital vägledning

5:25 – Samarbetet mellan Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

7:10 – Reaktioner på Upphandlingsmyndigheten sedan starten

8:25 – Vilka utmaningar står Upphandlingsmyndigheten inför?

9:30 – Innovation vid offentlig upphandling

11:15 – Hållbarhet vid offentlig upphandling

12:30 – Migration

14:20 – Upphandlingslagstiftningen

17:30 – Nästa generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten

19:30 – Ann-Christin Nykvists tidigare uppdrag

22:25 – Vad kommer du att göra efter ditt uppdrag på Upphandlingsmyndigheten?

Feb 29, 2016

Den här gången pratar vi om bygg- och bostadsmarknaden. Det är stor bostadsbrist i landet och många nya bostäder behöver byggas. Hur har den här situationen uppstått, och varför byggs det inte mer än vad det görs idag?

På vår webbplats hittar du även flera rapporter som Konkurrensverket har tagit fram om just bostadsbyggande. Läs mer här

 

Tidsangivelser

1:10 – Hur ser konkurrensen ut på byggmarknaden?

2:40 – Hur stora är de största byggföretagen?

3:30 – Effekten på konsumenterna.

4:25 – Orsakerna till bostadsbristen.

6:05 – Processen från planering till färdig bostad.

11:05 – Att bygga i egen regi eller att upphandla.

12:30 – Bristen på utländsk konkurrens i Sverige.

15:20 – Är det dyrare att bygga i Sverige? Varför?

21:40 – Tillgången på byggbar mark.

22:50 – Bostäder som alla har råd att bo i.

26:05 – Att hamstra byggbar mark och vad man kan göra åt det.

28: 10 – Problem och lösningar på marknaden.

32:10 – Går det att bygga 700 000 bostäder till år 2025?

Feb 24, 2016

Vi tar en titt på hur konkurrensen fungerar i bankvärlden. Denna marknad är till stor del kontrollerad av ett par få, väldigt stora banker. Hur påverkar det konkurrensen? Vilken möjlighet har

Tidsangivelser

1:25 – Hur drabbas konsumenterna av en begränsad konkurrens?

4:50 – Vilken makt har konsumenterna i den här världen?

8:25 – Svenska dagbladets "Räntekartan" och bankers snittränta.

12:05 – Svårigheterna för nya eller mindre banker att ta sig in på marknaden

14:25 – Utländsk konkurrens

16:18 – Bankvärldens framtid

20:00 – Amorteringskrav och inlåsningseffekter

25:15 – Vad skulle hända om en av storbankerna vill köpa en annan?

27:40 – Hur kan bankvärldens problem åtgärdas?

Feb 19, 2016

Konkurrenten ger sig in i den omdebatterade frågan om Vita jobb-modellen. Modellen används för att ställa och följa upp kollektivavtalsliknande villkor i upphandlingar. Våren 2015 anmälde Svenskt näringsliv modellen till Konkurrensverket i samband med en upphandling i Malmö stad.

Ann Fryksdahl och Magnus Johansson på Konkurrensverket berättar om modellen, ärendet och vad resultatet av utredningen blev. 

 

Tidsangivelser

00:39 – Vad är Vita jobb-modellen och var kommer den ifrån?

1:45 – Bakgrund till ärendet i Malmö stad.

3:20 – Typer av uppgifter som får granskas vid uppföljning.

4:10 – Hur Konkurrensverket arbetade med ärendet.

6:35 – Resultatet av utredningen.

11:25 – Hur leverantör, uppföljare och myndighet förhåller sig till varandra.

12:50 – Är det fritt fram för alla att använda modellen nu?

14:00 – Reaktioner på Konkurrensverkets beslut.

16:15 – Skillnaden mellan kollektivavtal och kollektivavtalsliknande villkor. 

Feb 11, 2016

Konkurrenten gör en djupdykning i historien och tittar på hur konkurrens och konkurrenslagar fungerade under antiken. Med vår kommunikatör Joen Söderholm går vi även igenom vad som troligen är det äldsta bevarade kartellfallet.

Det handlar om en kartell mellan inköpare av spannmål i Aten år 386 f.kr. Vad var det egentligen som hände och vad ska man göra när de juridiska verktygen för att stoppa en kartell inte finns?

Källförteckning

Aristoteles. Ca 350 f.kr. Politics. Översättning av Benjamin Jowett. (finns även i svensk översättning av Karin Blomqvist).

Dunham, Wayne. 2007. Cold Case Files: The Athenian Grain Merchants 386 B.C. Discussion paper från Economic Analysis Group (EAG).

Hawk, Barry. 2015. Law and Commerce in Pre-Industrial Societies. Leyden: Brill.
Lamb, Walter R.M. 1988. Lysias. Cambridge: Harvard University Press.

Silver, Morris. 1995. Economic Structures of Antiquity. Contributions in Economics and Economic History, nr. 19. Westport, CN: Greenwood Press.

Dec 29, 2015

Vi får in många frågor om konkurrens och upphandling till Konkurrensverket. I det här avsnittet svarar vi på några vanliga frågor som vi får in. 

 

Har du en fråga du vill ställa till oss? Fråga oss direkt på konkurrensverket@kkv.se.  

 

Observera att det här avsnittet spelades in innan ändringen av tröskelvärdena 2016. Från och med januari 2016 ligger direktupphandlingsgränsen på 534 890 kronor för LOU och 993 368 kronor för LUF. 

 

Tidsangivelser  

 

1:19 – Vilken myndighet har hand om upphandlingsstödet?

1:50 – Varför finns det bara ett konkurrensverk? Får ingen konkurera med er?

3:08 – Vad är ett ramavtal?

4:00 – Får Konkurrensverket utföra gryningsräder i andra länder än Sverige?

5:57 – Är jag som återförsäljare tvungen att ta de priser som en leverantör rekommenderar i sina cirkaprislistor?

6:42 – Får företag ta ut oskäligt höga priser?

7:24 – Vad menas med att företag har en dominerande ställning?

9:10 – Vilka regler gäller för en svensk upphandlande myndighet som handlar upp i ett annat land?

10:07 – När får man direktupphandla?

11:58 – Varför får jag som lägenhetsägare inte välja bredbandsleverantör fritt?

13:17 – Var går pengarna som betalas ut i konkurrens- och upphandlingsskadeavgift?

13:52 – Hur beräknas det belopp som betalas ut i konkurrensskadeavgift?

Dec 29, 2015

Konkurrenten pratar med Hanna Witt, Konkurrensverkets chef för konkurrenstillsyn. Ämnet denna gång är hur Konkurrensverket utreder karteller. Vi pratar mycket om så kallade gryningsräder, varför de används och hur de hjälper till i en utredning.

 

Tidsangivelser

 

00:50 – Gryningsräder och deras funktion

1:55 – Hur effektiva är gryningsräder?

2:25 – Vilka deltar i en gryningsräd?

4:00 – Hur känns det inför en gryningsräd?

7:30 – Hur reagerar de som utsätts för en gryningsräd?

9:50 – Vilken typ av bevis letar Konkurrensverket efter på gryningsräden?

11:30 – IT-forensik och digitala bevis

16:20 – Hur gryningsräder har förändrats och utvecklats

17:14 – Vad händer när någon inte vill samarbeta?

18:50 – Går Konkurrensverket igenom privat korrespondens vid en gryningsräd?

20:08 – Påföljder för karteller

21:20 – Att lämna kartellen och slippa böter

22:10 – Karteller på den svenska marknaden

Dec 29, 2015

Hur fungerar offentlig upphandling? Varför ser reglerna ut som de gör och när får man egentligen direktupphandla? Konkurrenten får besök av Ewa Wennberg, Konkurrensverkets chef för upphandlingstillsyn, som reder ut vad det är som gäller.

 

Tidsangivelser

 

00:35 – Vilket är det vanligaste felet vid offentliga upphandlingar?

1:20 – Är lagstiftningen för krånglig? Varför ser den ut som gör?

2:30 – Varför behövs en upphandlingstillsyn?

3:27 – Andra lösningar i andra länder

4:05 – Hur effektiva är Konkurrensverkets sanktioner på upphandlingsområdet?

6:00 – Synnerlig brådska vid upphandlingar

8:55 – Skillnaden i attityder till konkurrens- och upphandlingslagstiftningen

10:30 – Påverka samhället genom upphandling

12:25 – Den digitala vägledningen till direktupphandling

13:45 – Hur Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten samarbetar

15:20 – Den nya upphandlingslagstiftningen 2016

18:03 – Att höja upphandlares status

19:42 – Preskriptionstiden för felaktiga upphandlingar

22:00 – Direktupphandlingsgränsen

Dec 22, 2015

I det allra första avsnittet av Konkurrenten får du en introduktion till Konkurrensverket och dess funktion. Programledare Ola Billger intervjuar Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Vi pratar om Konkurrensverkets funktion, men även om ämnen som EU-kommissionens utredning av Googles marknadsmakt och effektivisering av upphandlingslagstiftningen. 

Tidsangivelser

00:55 – Varför finns Konkurrensverket?

1:45 – Olika typer av konkurrensproblem i olika branscher

3:30 – Missuppfattningar om Konkurrensverket

4:50 – Bensinpriser

5:35 – Kan inte en marknad reglera sig själv?

6:35 – Företag med en dominerande ställning

7:25 – EU-kommissionens utredning av Google

13:00 – Swedbank och Svensk Fastighetsförmedling

17:25 – Konkurrensverkets och dess motparter

19:30 – Upphandlingslagstiftningen och upphandlingsfrågor

21:50 – Hur kan upphandlingslagstiftningen bli enklare och effektivare?

23:15 – Akademiska hus och SJ

25:00 – Konkurrensverkets egna upphandlingar

25:45 – Diskussion om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket.

27:10 – Sköter sig svenska företag bättre eller sämre än andra när det gäller karteller och missbruk?

29:10 – Eftergift och att hoppa av en kartell

1